Kid Colt Outlaw 158 (VF- 7.5)
Kid Colt Outlaw 158 (VF- 7.5)