Kid Colt Outlaw 129 (G+ 2.5)
Kid Colt Outlaw 129 (G+ 2.5)