Kid Colt Outlaw 109 (G 2.0)
Kid Colt Outlaw 109 (G 2.0)