Kid Colt Outlaw 94 (G 2.0)
Kid Colt Outlaw 94 (G 2.0)