Tarzan 28 (VG+ 4.5) pence
Tarzan 28 (VG+ 4.5) pence