Tarzan 25 (NM- 9.2) pence
Tarzan 25 (NM- 9.2) pence