Kid Colt Outlaw 162 (VF- 7.5)
Kid Colt Outlaw 162 (VF- 7.5)